חוקי הקניין הפרטי – חוק הירושה וחוק יחסי ממון בין בני זוג סותרים או משלימים?

בכל המדינות הדמוקרטיות מוגנת בחוק זכותו של הפרט לצבור קניין ולעשות בקניינו כראות עיניו.בישראל, מעוגנת זכות ההגנה על הקניין בסעיף…

להמשך קריאהחוקי הקניין הפרטי – חוק הירושה וחוק יחסי ממון בין בני זוג סותרים או משלימים?