ייפוי-כח מתמשך – הדרך לשלוט מראש בבחירות של אדם

"ואין אדם יודע, את יום פקודתו" במילים אלה בדר"כ פותחת צוואה, אך אין אדם יודע מה היום בו לא יוכל לקבל החלטות על בריאותו ועל רכושו….עד תיקון מס' 18, התשע"ו – 2016, כאשר אדם חדל לתפקד, המשפחה הייתה פונה לבית המשפט ומבקשת למנות בן משפחה, כאפוטרופוס על גוף ו/או על רכוש.

ייפוי-כח מתמשך, הוא מסמך משפטי המכניס לתוקף את מיופה-הכח לתפקיד, ברגע שהאדם מאבד את כשירותו המשפטית.

ייפוי כח מתמשך
ייפוי כח מתמשך

מה זה ייפוי כח מתמשך

ייפוי-כוח מתמשך יכול לפרט הוראות טיפול מפורשות ולקבוע הגבלות, כללים ותנאים, עליהם יורה המייפה למיופה-הכוח, שמינה כיצד לנהל את ענייניו. מייפה הכח יכול למנות מספר מיופה-כוח, שכל אחד מהם יהיה אחראי על תחום אחר בחייו וכיצד יתבצע התיאום ביניהם ומי יחליף אותם במידה שלא יוכלו לקחת על עצמם את המינוי, מסיבות כאלה ואחרות.

על ייפוי-הכוח המתמשך ניתן לחתום בפני עורך-דין, שעבר הכשרה מיוחדת בנושא. עו"ד זה מכיר את החוק על בוריו ומסוגל להציב, בפני מייפה הכוח, את הדילמות השונות, שעליו לשקול במינויים השונים, שהוא מבצע באמצעות ייפוי הכח המתמשך.

סבורני, כי תפקידו של עוה"ד העורך את ייפוי-הכח, הוא להיות שומר סף נוסף ככל שניתן, ולפעול כנאמן למייפה-הכח. [ראה פס"ד להלן – תמ"ש – תיק משפחה].

האם ניתן לבטל את ייפוי הכח?

בתמ"ש 8182-02-18 – מבקש מייפה הכח, לבטל את ייפוי הכח, אשר נתן לבנו, אחד מתוך שמונת ילדיו.

בתאריך 2.11.2017 – חתם האב על ייפוי-כח מתמשך לבנו, על מנת שזה יטפל בענייניו הרכושיים, האישיים והרפואים.

בתאריך 13.12.2017 – הופקד ייפוי הכח ע"י עוה"ד, במרשם האפוטרופוס הכללי.

בתאריך 18.12.2017 – הפקיד מיופה הכח, הבן, תעודת רופא מתאריך 10.12.2017 כי אביו מייפה הכח אינו כשיר.

מיד עם הפקדת המסמך הרפואי/האפוטרופוס הכללי, נתן הודעה על כניסה לתוקף של ייפוי הכח המתמשך.

בתאריך 26.12.2017 הודיע האב, מייפה-הכח כי הוא מבקש לבטל את ייפוי-הכח.

סירוב אפוטרופוס לביטול ייפוי כח מתמשך

האפוטרופוס סירב לבטל את ייפוי-הכח, כשהוא מסתמך על סעיף 22 כ"ג (ד) לחוק, מתוכו עולה כי מייפה הכח אינו יכול לבטל את ייפוי-הכח לאחר שאיבד את כשרותו. האב, מייפה הכח, טען כי הוחתם על המסמך מבלי שידע על מה חתם, וכי היה לאחר טיפולים כימותרפיים.

עם היוודע לבן, כי אביו הגיש בקשה בהולה לביטול ייפוי-כח מתמשך, שניתן בניגוד לרצונו, תוך כדי מרמה.
בתגובה, הבן כתב לאב "מכתב פרידה" וניתק עמו כל קשר.

הכרעת בית המשפט לייפוי כח

בית המשפט בהכרעתו: "ייפוי כוח מתמשך יפקע בהתקיים אחד מאלה: (5) מיופה הכח הודיע בכתב לממנה כי הוא אינו מעוניין לשמש מיופה כוח…" כאמור, לעיל שלח המשיב 1 מכתב פרידה למבקש 1 בו כתב בין היתר: "אבא יקר, אני שמח, שנפל בחלקי לטפל בך… אני מעריך אותך מאוד, על העמידה האיתנה שלך, מול כל הלחצים שהופעלו עליך על ידי כל המשפחה… לצערי נשברת, אני מבין אותך ואני מכבד מאוד את החלטתך… בצער רב, במכתב זה, אני נפרד ממך לעולמים. אני מאחל לך מקרב לב, בריאות, אושר ואריכות ימים".

נפרד ממך לעולמים

סבורני, כי יש לראות במכתב הפרידה ובמילים "אני נפרד ממך לעולמים", משום הודעה מהבן, כי אינו מעוניין לשמש מיופה כח ומשכך פקע ייפוי הכח.
בעניין זה בית המשפט הביע תמיהה, הכיצד ייפוי הכח המתמשך, נחתם ב-2/11/17 כשמצויין שתחילת תוקפו תחל ב-16/10/17.

בית המשפט התרשם, כי האב צלול בדעתו… כמו-כן, ביקר בית המשפט את האפוטרופוס הכללי וציין, כי אינו מקבל את עמדתו, כאילו תפקידו הוא "טכני" בלבד ומסתכם בניהול המרשם בלבד,אלא, בידיו מופקדת סמכות מהותית, בנושא זה, יש ליצוק לתפקיד של האפוטרופוס הכללי תוכן מהותי בבחינת "שומר סף".

אין בפסק דין לאיין [לרוקן] מתוכן את חשיבות ייפוי הכח המתמשך נהפוך הוא

כמתנדבת בבית הקשיש, אני תוהה לא אחת, כי אילו היה מתאפשר למבוגרים, אשר יושבים לפניי למנות מיופה כח לטפל בעניינם, בעודם צלולים ובמלא כוחם קרוב לוודאי שהיו עושים זאת בשמחה רבה.

ייפוי-כח מתמשך מקבל בעיניי תוקף משנה לאנשים אשר לא הקימו צאצאים.
ייפוי-כח מקבל תוקף גם אצל צעירים [שלא נדע] אשר נדרשים לבני משפחה שיטפלו בהם ובעניינם בשל מחלה חו"ח או תאונת דרכים?

לכן, כפי שאדם מציין מוטבים אשר יקבלו את כספו בעת ילך לעולמו, מוטב שידאג להפקיד ייפוי-כח לעת הקשה שלו – בעיני ייפוי-כח מתמשך הוא סוג של תעודת ביטוח בבחירת ממונים מדעת ויש למסמך זה חשיבות אף יותר מצוואה. [הכותבת הינה מורשית לערוך ייפוי-כח מתמשך].