ייפוי כוח מתמשך

"ואין אדם יודע, את יום פקודתו" במשפט זה אלו בד"כ פותחת צוואה, אך אין אדם יודע מה יקרה לו מחר ולכן גם לא יוכל לקבל החלטות על בריאותו ועל רכושו…. לפי רצונו. עד תיקון מס' 18, התשע"ו – 2016, כאשר אדם חדל לתפקד מסיבות שונות, המשפחה היתה פונה לבית המשפט ומבקשת למנות בן משפחה, כאפוטרופוס על גוף ו/או על רכוש.

מהו ייפוי כח מתמשך?

ייפוי-כח מתמשך, מאפשר לאדם לשלוט מראש בבחירות שלו. מדובר במסמך בעל תוקף משפטי המאפשר לאנשים לתכנן את עתידם כאשר לא תהיה להם יכולת ומסוגלות לקבלת החלטות ולביצוע פעולות. אדם קובע מראש מי האנשים אשר יביאו לידי ביטוי את רצונו – המכונים " ממונים, והוא מכונה "הממנה" הוא זה אשר יקבע מראש מה רצונו שיעשה ברכושו ובעיקר כיצד יטפלו בו עת יגיע למצב שהוא עצמו לא יוכל לקבל החלטות. מסמך זה מקל על הממונים שהם בדרך כלל קרובי משפחה של הממנה וחוסך מהם החלטות קשות ואף סכסוכים לענין קבלת החלטות קשות כמו אי הארכת חיים במצבים רפואים קשים .

ייפוי כוח מתמשך

מה כולל ייפוי כח מתמשך?

יפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המכניס לתוקף את מיופה-הכח לתפקיד, ברגע שהאדם מאבד את כשירותו המשפטית. ייפוי-כוח מתמשך יכול לפרט הוראות טיפול מפורשות ולקבוע הגבלות, כללים ותנאים, עליהם יורה המייפה למיופה-הכוח, שמינה כיצד לנהל את ענייניו. הממנה יכלול ביפוי הכוח המתמשך את התחומים והנושאים בהם מיופה הכוח מוסמך לפעול בשמו , למקרה שלא  יוכל לקבל החלטות. מייפה הכח יחליט מראש באילו תחומים ימנה את הממונים, לעיתים יבחר רק בענין כלכלי ולעיתים רק בענין בריאותי. הממנה יכול למנות מספר מיופיי-כוח, שכל אחד מהם יהיה אחראי על תחום אחר בחייו וכיצד יתבצע התיאום ביניהם ומי יחליף אותם במידה שלא יוכלו לקחת על עצמם את המינוי, מסיבות כאלה ואחרות.

כמו כן האדם הממנה את מיופה הכוח, יכול לקבוע בייפוי הכוח המתמשך הנחיות המתייחסות לעניין מועד הסיום של ייפוי הכוח. האדם הממנה ( אנשים) ממונים לפעול בשמו באמצעות יפוי הכוח המתמשך יכול לכלול בייפוי הכוח המתמשך אנשים מיודעים שמיופה הכוח יהיה חייב לדווח ולשתף אותם לגבי כל הנושאים הנכללים בייפוי הכוח, וכן ניתן לדרוש לדווח לאפוטרופוס הראשי . תפקידו של האדם המיודע לערוך בקרה והתאם לצורך לקבל מידע בנושאים השונים הנכללים בייפוי הכוח המתמשך. ככל שיש מספר ממונים ויש חילוקי דעות ביניהם ניתן להשאיר את ההכרעה בידי איש מקצוע.

מה חשיבותו של ייפוי כוח מתמשך?

בייפוי הכוח המתמשך אנשים יכולים לקבוע כיצד ייראו חייהם בעתיד, במצבים ובגיל בהם לא יהיו מסוגלים לקבל החלטות או לנהל את עניינים בהיבטים מסוימים בחיים. ייפוי כוח מתמשך מאפשר למנות אנשים מהימנים ומקובלים על מיופה הכוח, אשר יפעלו בשמם ועבורם, בתחומים שונים. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם מעל גיל 18 הכשיר משפטית לבחור מי יטפל בעינייניו וכן שלא להגיע למינוי של אפוטרופוס הכרוך בבירוקרטיה מורכבת ולקבוע מי יטפל בענייניו הבריאותיים, הרכושיים והאישיים במצב שבו הוא כבר לא יהיה כשיר להחליט בהם בעצמו.

ייפוי כח מתמשך הוא תעודת הביטוח החשובה ביותר של אדם בחייו. אל לו לאדם להפקיר את גורלו בידיים אשר יקבלו החלטות שגויות או ממניעים שונים ומשונים. יש לכך דוגמאות רבות: למשל, בן משפחה אשר יעדיף להעביר את בן המשפחה למוסד זול שלא לדבר בתנאים מחפירים מתוך הכרה שככל שיחסוך כסף כך ייוותר רכוש רב יותר עת האיש/ה ילכו לעולמם.

למי מיועד ייפוי הכוח המתמשך?

כבעלת משרד ועורכת דין לענייני משפחה, צוואות ירושות וייפוי כוח מתמשך, אני תוהה לא אחת, לו היה מתאפשר לאנשים מבוגרים, היושבים לפניי למנות מיופה כח לטפל בעניינם, בעודם צלולים ובמלא כוחם הגופני והשכלי ,קרוב לוודאי שהיו עושים זאת בשמחה רבה. הכנת ייפוי-כח מתמשך מקבל בעיניי תוקף מישנה לאנשים אשר אין להם ילדים ולא הקימו צאצאים. ייפוי-כח מתמשך מקבל תוקף גם אצל צעירים אשר נדרשים לבני משפחה שיטפלו בהם ובעניינם בשל מחלה כרונית חו"ח או תאונת דרכים. לכן, כפי שאדם כותב צוואה מציין מוטבים אשר יקבלו את כספו בעת ילך לעולמו, מוטב שידאג להפקיד ייפוי-כח מתמשך לעת הקשה שלו. בעיני ייפוי-כח מתמשך הוא סוג של תעודת ביטוח בבחירת ממונים מדעת ויש למסמך זה חשיבות שוות ערך להכנת צוואה, ואף יותר [הכותבת הינה עורכת דין מורשית לערוך ייפוי-כח מתמשך].

כיצד נערך ייפוי כוח מתמשך?

על ייפוי-הכוח המתמשך ניתן לחתום בפני עורך-דין, שעבר הכשרה מיוחדת של האופטרופוס הכללי ושאינו בעל עניין אישי בנושא אל מול מיופה הכוח . עו"ד זה מכיר את החוק על בוריו ומסוגל להציב, בפני מיופה הכוח, את הדילמות השונות, שעליו לשקול במינויים השונים, שהוא מבצע באמצעות ייפוי הכח המתמשך. סבורתני, כי תפקידו של עוה"ד העורך את ייפוי-הכח , הוא להיות שומר סף נוסף ככל שניתן, ולפעול כנאמן למייפה-הכח. [ראה פס"ד להלן – תמ"ש – תיק משפחה].

כאמור עורך הדין המוסמך העורך את ייפוי הכוח המתמשך יסביר לאדם הממנה את ייפוי הכוח המתמשך מהן המטרות של ייפוי הכוח המתמשך המשמעויות האישיות, המשפחתיות והמשפטיות בכל הקשור לייפוי הכוח המתמשך. כמו כן יסביר לו על הנושאים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך. חשוב שעורך הדין העורך את ייפוי כוח המתמשך יוודא שלא נוצלה מצוקתו או סיבלו של האדם הממנה את ייפוי כוח מתמשך, שהדבר נעשה ברצון חופשי של האדם הממנה, ללא השפעה שלילית כל שהיא. הממנה על ייפוי הכוח המתמשך יכול לבקש ממיופה הכוח לעדכן גורמים שונים ואחרים על ייפוי הכוח המתמשך לרבות המשמעויות הנגזרות מייפוי הכוח המתמשך.

לאחר עריכת ייפוי הכוח המתמשך אצל עורך הדין, ייפוי הכוח יופקד על ידי עורך הדין אצל האפוטרופוס הכללי המנהל את מאגר ייפויי הכוח המתמשכים, בצורה מקוונת וידנית. לאחר שהתקבלה הבקשה לייפוי כוח המתמשך אצל האופוטרופוס הכללי, תישלח הודעה לאדם הממנה את הייפוי כוח המתמשך, ולעורך הדין המוסמך שערך את ייפוי הכוח המתמשך. ההודעה תישלח על אישור ייפוי הכוח או לחילופין דרישה להשלמת מסמכים שונים הנדרשים לאישור ייפוי הכוח המתמשך.

לאחר אישור ייפוי הכוח המתמשך על ידי האופוטרופוס הכללי , כל -3 שנים, הממנה יקבל פניה של האופטרופוס כדי לוודא שהוא מעוניין להמשיך את ייפוי הכוח המתמשך ואינו רוצה לשנות את ייפוי הכוח מסיבות אלו או אחרות.

משרד עו"ד יעל כהן הינו משרד "בוטיק" המטפל בתחום יפוי כוח מתמשך

 עו"ד כהן מטפלת בכל נושאי: ייפוי כוח מתמשך, עזבונות, ועריכת צוואות והוצאת צווי קיום צוואה וצו ירושה, התנגדות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה, תיקי נזקקות, התמחות ייחודית, גירושין ובכלל זה מדור, משמורת, חלוקת רכוש, צווי הגנה ואלמ"ב. עו"ד יעל כהן מייצגת את לקוחותיה בבתי משפט כלליים, בבית דין למשפחה בכל הערכאות, בבתי הדין הרבניים האזוריים ובבית הדין הרבני הגדול. עורכת דין יעל כהן בעלת ניסיון רב, מלווה את לקוחותיה במיומנות מקצועיות, רמת שירות גבוהה, קשר ויחס אישי. במשרדה של עורכת דין יעל כהן, הלקוח מקבל טיפול הוליסטי ברמה המשפטית הכלכלית והרגשית מלוום את הלקוח לאורך כל הדרך.