השעיית תלמידים

למעלה משני עשורים שימשתי כאשת חינוך, קצינת ביקור סדיר, מתמחה אצל שופטת נוער וכיום מנהלת תיקים בתחומים אשר פורסמו, בוגרת אוניברסיטת "בר אילן" במספר תחומים. ניסיוני, תחומי הידע כולם מעניקים צבע אחר לעבודתי.

רבים מן ההורים מתמודדים עם "בעיות משמעת" של ילדיהם [ולא בכדי שמתי אותם בגרשיים] ובעקבות זאת בהשעיית ילדיהם מבית הספר. לענין ההשעיה קיים חוזר מנכ"ל [ מתוכו תקנות זכויות התלמיד –פרסום הוראות הרחקת תלמידים התשס"ב 2002].

אשר מנחה היטב את המסגרת מתי, איך ואחרי אילו פעולות מותר להשעות את התלמיד.
סעיף 4.3 אשר מציין כי יש לשקול בכובד ראש את חומרת העונש (על פי גיל התלמיד, מצבו האישי, מצבו המשפחתי וכד') – במקרה אשר נדרשתי לו [במסגרת תיק משפחה], בחרה מנהלת בית ספר להשעות ילדה בכיתה ב'!!! לשלושה ימים בשל העובדה כי זרקה את יומן המורה לרצפה.

["לא במחוזותנו" כדברי המנהלת]. התלמידה סבלה מבעיות רגשיות קשות, פזילה ובעיות שמיעה, ככל הנראה בין היתר בשל פירוד הוריה הוסיפו על קשייה. חרף עובדות אלה וחרף העובדה כי באותה תקופה עברה אבחונים מגוונים – ביה"ס לא גילה סבלנות/סובלנות. כאמור, בחרה המנהלת להשעותה.

השעיית תלמידים
השעיית תלמידים

דיווח להורים גרושים

במקרה של פירוד הורים בית הספר חייב לדווח לשני ההורים מבלי לפסוח על אחד מהם בכל הקורה עם הילד.
עפ"י התקנות הסיבות להרחקה הן אמצעי להענשה או למניעת אלימות, ו/או אמצעי למניעת סכנה בריאותית עפ"י הנחיות חד משמעיות של רופא.

על ההרחקה כאמצעי להענשה או למניעת אלימות מדבר סעיף 4 לתקנות ומדריך אילו פעולות יש לנקוט בטרם השעיה כמו: המורה צריך לשוחח עם התלמיד והוריו, היועץ החינוכי ישוחח עם הגורמים הקודמים, אזהרה בע"פ, נזיפה בע"פ, אזהרה בכתב להורים וכל זאת יעשה במקביל להסבר שינתן לתלמיד מדוע נענש, יש להבטיח שההענשה לא תתפס כשרירותית תוך שמירה על כבוד התלמיד.

יש להאזין לדברי התלמיד ולהתייחס לדבריו, העונש יהיה מותאם לגילו ועוד.
חוזר המנכ"ל עושה אבחנה בין תלמידי יסודי לתיכון ונותן הנחיות ברורות למי מותר ולמי לדווח במקרה של השעיה משיעור, העברה מכיתה לכיתה, השעה ליותר מעשרה ימים.

במקרה של אלימות מתמשכת מפנה החוזר להוראות קבע סא/4(ג) "יצירת אקלים בטוח וצמצום האלימות במוסדות החינוך".

כללי הוראות וזכויות התלמיד

על מנת להבטיח את זכויות התלמידים לא די בחוזרים מסוג זה אלה בכל מוסד חינוכי ייקבעו כללי התנהגות נאותים, כללים אלה יפורסמו ברבים (כולל הוראות חוק זכויות התלמיד) באופן שכל תלמיד והוריו יכירו אותם מראש.

מה ענין עו"ד לבית הספר. לצערנו לא אחת רק לאחר התערבות משפטית קלה מיושרים ההדורים בין בית הספר לבין ההורים, כקצינת ביקור סדיר בעברי אני מכירה בחשיבות של תהליכים אשר תלמידים עוברים בחייהם.

כפי שציינתי לא אחת "לאיש חינוך יש עצמה רבה להצמיח תלמיד ולעיתים במילה ובמחי יד לגדוע את צמיחתו" אני מכירה מורים רבים וטובים ומאמינה כי כולם מבקשים טובת התלמידים, טוב שיחשפו לחוזר מנכ"ל ולהנחיות תוך פתרונות הולמים מהשעיה ומציאת חלופות לחיזוק מעמדו התלמיד והקשר והקשר שלו למערכת.